لطفا کمی صبر کنید

سپنتا نیکنام همچنان بلاتکلیف

تبصره الحاقی ماده هشت قانون شوراها به احتمال جایگزینی عضو علی البدل به جای عضو زرتشتی شورای شهر یزد قوت داد.