لطفا کمی صبر کنید

۶۲ شهرستان فاقد سینما هستند

معاون سازمان سینمایی وزارت ارشاد با بیان اینکه در سال جاری ۱۰۲سالن سینما به ظرفیت موجود کشور افزوده‌ شد، گفت: ۶۲ شهرستان همچنان فاقد سینما هستند.