لطفا کمی صبر کنید

اگر روحانی نبود،وضعیت کشور مثل دانشگاه آزاد بود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط دانشگاه آزاد را مشاهده کنید، اگر در حال حاضر حسن روحانی رییس جمهور ایران نبود، کشور هم مثل دانشگاه آزاد بود.