لطفا کمی صبر کنید

استیضاح ربیعی، استیضاح یک تفکر است

رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح یک تفکر دانست.