لطفا کمی صبر کنید

حسرت شهاب حسینی از همکاری نکردن با هفتوان

شهاب حسینی از همکاری نکردن با لوون هفتوان ابراز پشیمانی کرد و درگذشت او را تسلیت گفت.