لطفا کمی صبر کنید

سرانه مطالعه در ایران، ۱۲ دقیقه در روز است

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت ارشاد گفت: طبق پیمایش سال 94، سرانه مطالعه بزرگسالان بیش از 12 دقیقه در روز است.