لطفا کمی صبر کنید

افزایش اسلام در اروپا

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ با تأکید بر گسترش اسلام در اروپا ، گفت: در اوایل انقلاب حدود ۱۰۰ مرکز اسلامی در آلمان فعال بود که درحال حاضر به دو هزار و ۷۰۰ مرکز افزایش یافته است.