لطفا کمی صبر کنید

پرواز مستقیم تهران و بلگراد پس از ۲۷ سال وقفه

پس از یک وقف 27 ساله، پروازهای مستقیم میان ایران و صربستان از امروز از سر گرفته شد.