لطفا کمی صبر کنید

بسیاری از قول‌های رئیس جمهور درباره سپرده‌گذاران موسسات اعتباری محقق نشده است

نماینده مردم شاهین‌شهر گفت: بسیاری از قول‌های رئیس جمهور و بانک مرکزی درباره سپرده‌گذاران موسسات اعتباری محقق نشده است.