لطفا کمی صبر کنید

نباید در موضوع هسته ای در مقابل بیگانگان ضعیف عمل کنیم

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اظهارات برخی مقامات اروپایی در قبال برجام گفت: اینقدر در موضوع هسته ای در مقابل بیگانگان ضعیف عمل نکنیم.