لطفا کمی صبر کنید

علوی تبار: انقلاب سال ۵۷، خشونت آمیز و تقلیل گرا بود/ عبدالله نوری: برای مردمی که نان شب ندارند، دغدغه‌ رفع حصر معنا ندارد

علوی تبار مدعی شده است که اصلاح طلبی از خشونت پرهیز می کند. این در حالی است که عملکرد اصلاح طلبان در فتنه سال ۸۸ خود نمونه آشکاری بر رد این ادعا است.