لطفا کمی صبر کنید

پاسخ انصاری به شایعات مربوط به عدم حضور سران سه قوه در جلسات اخیر مجمع تشخیص