لطفا کمی صبر کنید

تجمع اعتراضی در دانشگاه امیرکبیر نسبت به بازداشت برخی دانشجویان

ظهر امروز برخی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تجمعی اعتراضی را نسبت به بازداشت‌های اخیر و صدور احکام برای برخی دانشجویان برگزار کردند که با حواشی همراه بود.