لطفا کمی صبر کنید

تاکید بر ضرورت حفاظت از مرزهای مشترک ایران و ترکیه

در گفتگوی تلفنی حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با قائم مقام وزارت کشور ترکیه اوضاع امنیتی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.