لطفا کمی صبر کنید

گاف رسانه دولت هم برای تخریب روابط با بریتانیاست؟

روزنامه ایران به عنوان رسانه رسمی دولت دیروز در صفحه یک خود مرتکب یک اشتباه فاحش و عجیب و غریب شد.