لطفا کمی صبر کنید

راز ناسزاگویی روحانی؛ سررسید وعده‌های عملی نشده

فحاشی‌های برخی دولتمردان علیه منتقدان موجب شرمندگی و اعتراض محافل و روزنامه‌های حامی دولت شده است.