لطفا کمی صبر کنید

عزیمت وزیر خارجه به پاکستان

وزیر امور خارجه در صدر هیأتی سیاسی و اقتصادی برای دیدار و رایزنی با مقامات پاکستان عازم اسلام آباد شد.