لطفا کمی صبر کنید

وزارت‌خانه‌های راه و کار باید به افراد جوان‌تر سپرده شود

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: رأس وزارت‌خانه‌های راه و کار نیاز به تغییر دارند و باید افراد جوان‌تری مدیریت آن‌ها را در دست گیرند.