لطفا کمی صبر کنید

تأکید بر گسترش روابط، مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم

معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس جمهور جدید شیلی بر گسترش روابط، مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم تأکید کردند.