لطفا کمی صبر کنید

پیشنهاد ایران برای ایجاد کمپین جهانی «حقوق بشر آزاد»

دبیر ستاد حقوق بشر ایران تاکید کرد: همه باید در یک کمپین جهانی برای «حقوق بشر آزاد» قیام کنیم.