لطفا کمی صبر کنید

تولید بیش از ٩ هزار تن مواد مخدر در افغانستان هشدار جدی برای جامعه جهانی است

وزیر کشور گفت: تولید بیش از ٩ هزار تن مواد مخدر در افغانستان، زنگ خطر و هشدار جدی برای جامعه جهانی است.