لطفا کمی صبر کنید

تلویزیون تعمداً خلاف میل مخاطب عمل می‌کند؟