لطفا کمی صبر کنید

خرازی: این مردم با شعور هستند، نمی‌توان با مردم با شعار و دروغ سخن گفت