لطفا کمی صبر کنید

دستگیری سارق سابقه دار برای سیزدهمین بار

جیب بر معروف تهران که برای سیزدهمین بار توسط ماموران اداره هفدهم آگاهی تهران بزرگ بازداشت شده است در انتظار شناسایی از سوی شاکیان احتمالی است.