لطفا کمی صبر کنید

خودرو‌های تهران، ۸ برابر ظرفیت معابرند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت که خودروهای شهر تهران بیش از هشت برابر ظرفیت معابر این شهر هستند.