لطفا کمی صبر کنید

فعالیت ۵۰۰۰ بازرس نامحسوس پلیس در تهران

رئیس پلیس پایتخت از فعالیت نزدیک به ۱۰ هزار بازرس نامحسوس و فرهنگیار ترافیک در تهران خبر داد.