لطفا کمی صبر کنید

بیانیه اتحادیه اروپا علیه حقوق بشر ایران

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای روز دوشنبه ادعاهای همیشگی درباره مسائل حقوق بشر ایران را تکرار کرده است.