لطفا کمی صبر کنید

جمهوری آذربایجان، سفیر آمریکا را احضار کرد

به دنبال دیدار سفیر آمریکا در جمهوری آذربایجان با رئیس بخش قره باغ ، منطقه مورد مناقشه با جمهوری ارمنستان، این دیپلمات آمریکایی به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان فراخوانده شد.