لطفا کمی صبر کنید

کواکبیان: همه مشکلات فقر باید توسط ربیعی بر طرف شود؟

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آیا همه مشکلات فقر و موضوعات اجتماعی ما باید توسط ربیعی بر طرف شود؟ جامعه کارگری از ربیعی حمایت کرده‌اند.