لطفا کمی صبر کنید

چه فسادی در وزارت کار صورت گرفته که به استیضاح رای بدهم؟/اگر ربیعی وزیر کار نبود، ده‌ها مشکل کارگری و تحصن در کشور داشتیم