لطفا کمی صبر کنید

ربیعی به عنوان فعال ترین وزیر دولت به همه استان‌ها سر زده است

نماینده مردم شاهین‌دژ و میاندوآب در مجلس گفت: آقای ربیعی فعال‌ترین وزیر در بین وزرای دولت است و به همه استان‌ها سر زده است.