لطفا کمی صبر کنید

بنگاهداری در وزارت رفاه به سمت سهامداری در حال کاهش و حرکت است

عضو فراکسیون امید مجلس درباره عملکرد علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بنگاهداری در این وزارتخانه به سمت سهامداری در حال کاهش و حرکت است.