لطفا کمی صبر کنید

اگر دستگاهی حقوق خود را دریافت نکرده با سازمان برنامه تماس بگیرد/ نمی‌توانیم به کارمند دولت بگوییم «ببخشید، بودجه تامین نشد»

ایلنا: سخنگوی دولت گفت: یک رقمی در بودجه پیش‌بینی می‌شود که گاهی منابع آن کامل تحقق پیدا نمی‌کند باید بگویم عدم تحقق منابع داریم اما کسری بودجه نداریم.