لطفا کمی صبر کنید

جرات دارید در بحث آسیبهای اجتماعی یقه وزیر کشور را بگیرید/ مرتضوی در میان نمایندگان پول تامین اجتماعی را توزیع می‌کرد/ ربیعی را اصلاح طلب می‌دانیم

ایلنا: نماینده تهران با بیان اینکه ا قرار است همه فقر را ربیعی حل کند؟ گفت:وزیر کشور رئیس این حوزه است؛ چرا یقه او را نمی‌گیرید؟ جرات دارید به وزیر کشور اینها را بگویید. «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری».