لطفا کمی صبر کنید

زمینِ سختِ استیضاح

یکی از تئوریسین‌های جریان اصلاحات در یادداشتی نوشت: اعتراضات دی‌ماه جاری نشان داد که زمین سیاست به نقطه سخت و خشک آن رسیده، و فشار را بر گرده همه کنشگران سیاسی افزایش داده است. استیضاح مصداق همان حمله نابجاست. نابجا از این منظر که فروکاستن مشکلات به تقصیر افراد و عملکرد ضعیف آنها یک خط‌مشی انحرافی است.