لطفا کمی صبر کنید

آمریکا در جایگاهی نیست که برای برجام شرط تعیین کند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکا در جایگاهی نیست که برای برجام شرط تعیین کند.