لطفا کمی صبر کنید

رازقی جهرمی:نظام اقتصادی شیره جان کارگر و کارفرما را گرفته است/ظریفی آزاد: میانگین حقوق و دستمزد در ایران بسیار پایین است