لطفا کمی صبر کنید

انفجارهای پی در پی در محله محمود صادقی!