لطفا کمی صبر کنید

اقتصاد مقاومتی با آمار دادن و اقدامات سطحی محقق نمی‌شود/ برای اجرای شعار سال اقدام قابل توجهی ندیدیم