لطفا کمی صبر کنید

نباید کاری کنیم که مجلس تبدیل به یک مرکز ناکارآمد شود/مدیریت فعلی، ایران را به کشوری وارد کننده تبدیل کرده است