لطفا کمی صبر کنید

دولت انگلیس در ماجرای تعرض به سفارت ایران کوتاهی کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:دولت انگلیس در ارتباط با حمله عده ای به سفارت ایران در لندن، کوتاهی کرده است.