لطفا کمی صبر کنید

عصبانیت از پرچمی که در اهتزار است

آنچه که از سوی رهبر انقلاب به شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی تعبیر شد و دولبه یک قیچی عنوان شدند که در دستان دشمنان اسلام و مسلمانی قرار دارد.