لطفا کمی صبر کنید

تیلرسون اولین وزیر خارجه‌ای است که با توئیت برکنار شد

سفیر ایران در لندن نوشت: ‌رکس تیلرسون عنوان اولین وزیر خارجه که با توئیت برکنار شده است را کسب کرد.