لطفا کمی صبر کنید

توضیحات وکیلی از وضعیت سوال از رئیس جمهور در هیات رئیسه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس از وضعیت سوال از رئیس جمهور در هیات رئیسه خبر داد و گفت: دولت ۴۰ امضا از آخرین سوال از رئیس جمهور را پس گرفته است.