لطفا کمی صبر کنید

بدری: آقای حجتی شما کشاورزان، عشایر و روستاییان را به خاک سیاه نشاندید

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی گفت که آقای حجتی شما کشاورزان، عشایر و روستاییان را به خاک سیاه نشاندید.