لطفا کمی صبر کنید

وزارت جهاد و کشاورزی، وزارتخانه واردات است

نماینده اردبیل گفت:حجتی برای حل مشکلات مردم هیچ کاری انجام نمی‌دهد و وزارت جهاد و کشاورزی، وزرارتخانه واردات است.