لطفا کمی صبر کنید

عذرخواهی رسمی دولت انگلیس در پی تعرض به سفارت ایران

رکنا: معاون سیاسی وزیرامورخارجه با اشاره به تعرض تعدادی از افراد به سفارت ایران در انگلیس در اواخر هفته گذشته اظهار…