لطفا کمی صبر کنید

انتقاد از انتصاب مدیران بازنشسته در وزارت جهاد کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تعهدات حجتی برای تغییر بدنه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی از ادامه حضور مدیران بازنشسته در این وزارتخانه انتقاد کرد.