لطفا کمی صبر کنید

بررسی و بازخوانی سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل

بیست و چهارمین جلسه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به بررسی و بازخوانی سیاست های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل پرداخت.