لطفا کمی صبر کنید

هیچ طیف و جریانی با اصل فضای مجازی مخالف نیست

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: هیچ حزب و گروهی، خواهان تعطیلی فضای مجازی و قطع رابطه اطلاعاتی با جهان نیست چون این کار شدنی و معقول نیست.